• «Det var godt å si det jeg hadde på hjertet» 

      Sayyad, Nawar; Randal, Sølve Bjørn; Bøe, Tormod; Kvestad, Ingrid (Journal article; Peer reviewed, 2021)
      Til tross for at barn og unges rett til å medvirke har fått økt oppmerksomhet på stort sett alle samfunnsområder, er det fortsatt vanskelig å implementere rettigheten. Denne artikkelen omhandler hvordan samarbeidet mellom ...