• Problematic gaming and sleep: A systematic review and meta-analysis 

      Kristensen, Joakim Hellumbråten (Master thesis, 2020-07-01)
      Problematisk bruk av dataspill kan defineres som et mønster av spillatferd som kan negativt påvirke fysisk og mental helse og/eller forstyrre daglige aktiviteter og gjøremål. Et stigende antall studier har pekt på at ...