• Innsatte i norske fengsel: Utdanningskvalitet, læringsstrategier og motivasjon 

      Diseth, Åge Røssing; Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje (Research report, 2006)
      Denne rapporten bygger på en undersøkelse blant alle innsatte over 18 år i norske fengsel. Hvordan opplever innsatte som tar utdanning i fengsel ulike sider ved utdanningen, undervisningen og egen læring? Undersøkelsen tar ...