• Eksperters roller i et demokrati 

      Iversen, Synne Hopland (Master thesis, 2021-06-01)
      Denne oppgaven tar sikte på å belyse spørsmål rundt bruken av eksperter i norsk politikk. Problemstillingen for oppgaven er: hvordan ble eksperter brukt under arbeidet med kommunereformen? I tillegg til den overordnede ...