• Deliberasjon og retorikk i klimadiskursen i Europaparlamentet 

      Roald, Vebjørn (Master thesis, 2009-06-01)
      Denne studien tar sikte på å analysere tre debatter i Europaparlamentet, som fant sted i perioden 1992-2007, med klimapolitikk som tema. Arbeidet tar utgangspunkt i to teoretiske perspektiver: et deliberativt og et retorisk. ...