• Den digitale døren 

      Tornli, Sigurd Kaldestad (Master thesis, 2019-06-26)
      Fokus for denne oppgaven har vært å se på hvordan digitalisering påvirker forholdet mellom brukerne og NAV. Dette er gjort ved intervjue å brukere av NAV om deres opplevde erfaringer i møte med forvaltningen. Fra politisk ...