Show simple item record

dc.contributor.authorElander, Simen Rasmussen
dc.date.accessioned2015-06-16T07:29:28Z
dc.date.available2015-06-16T07:29:28Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.date.submitted2015-05-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/9976
dc.description.abstractThe theme of this master thesis is students´ potential for enhanced learning capacity in lower secondary school. Increased focus on students´ achievement in school has been a leading factor in Norwegian school politics. A number of programs have been introduced in the same period and the department of education has proclaimed to renew the lower secondary school. The purpose is to increase students´ motivation and enhance learning and learning results in school. It is in this context my thesis is relevant. The aim of this master thesis is to explore which factors teachers in lower secondary school describe as potential for students to enhance their capacity to learn. In this context it is necessary to highlight both the factors that can contribute to enhanced capacity to learn, but also what limits this capacity. The selection of informants consists of six teachers in the lower secondary school and their written and oral reports through qualitative interviews and logs. A summary of research concerning my topic has led me to divide my findings into two factors, external and internal. I have also identified five different categories that contribute, positively or negatively, to students´ enhanced capacity to learn: the school, the student, the teacher, the curriculum and teaching. The analyses of my findings showed that the curriculum and the teachers´ lack of facilitating the subjects and teaching to the world outside school, society and the students´ own interests, could limit the students´ capacity to learn. Findings also indicate that increased teacher density could contribute to students learning, but only if teaching is organized with the extra resource as a pedagogical asset and not just as an extra teacher in the classroom. Central to this was the schools leaderships´ inadequate ability to guide and implement the programs, which led to higher teacher density to be described as, sometimes, wasted resources. The teacher was emphasized as the category which had the largest impact on students´ capacity to learn. Teachers have to create and maintain a good connection with their students, and make sure that every student experiences success, gets recognition for their contribution from the whole class and that the students show confidence in learning situations.en_US
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er elevers læringspotensial på ungdomstrinnet. Kompetanseheving og fokus på elevers prestasjoner i skolen har i mer enn ti år vært ledende i norsk skolepolitikk. En rekke tiltak har blitt gjennomført i statlig regi i samme periode og Kunnskapsdepartementet har fremmet ønske om å fornye ungdomstrinnet. Målet er at elevene på ungdomstrinnet skal få økt motivasjon for styrket læring og bedre læringsresultater. Det er i denne kontekst min oppgave vil være relevant. Målet med oppgaven er å undersøke hvilke faktorer lærere på ungdomstrinnet beskriver som muligheter for økt læringspotensial hos elever i skolen. I denne sammenheng er det hensiktsmessig å trekke frem både hva som kan føre til økt læringspotensial, men også hva som kan begrense den. Utvalget av informanter består av seks lærere på ungdomstrinnet og deres muntlige og skriftlige beretninger i form av kvalitativt intervju og logg. En sammenfatning av tidligere forskning har ført til at jeg har beskrevet to ulike faktorer, eksterne og interne, som påvirker elevers læringspotensial. Videre har jeg trukket frem skolen, læreren, eleven, læreplanen og undervisning som fem ulike kategorier som medvirker, positivt eller negativt, til elevers potensial for økt læring i skolen. Analysen av materialet viser at læreplaner og læreres mangelfulle tilrettelegging av tema og undervisning til samfunnet utenfor, relevans i næringslivet og elevenes interesser, bidrar til begrensninger i elevers læringspotensial. Funn indikerer også at økt lærertetthet kan bidra til elevers læringspotensial, forutsatt at undervisningen er tilrettelagt den ekstra ressursen og ikke at det kun er en ekstra lærer til stede. Sentralt for dette er skoleledelsens veiledning og implementering av tiltak som oppleves som utilstrekkelig, der flere av timene med høyere lærertetthet ble omtalt som en bortkastet ressurs. Lærere ble trukket frem som den kategorien med størst innvirkning på elevers læringspotensial. Lærere må skape gode relasjoner til elever, sørge for at alle opplever mestring, anerkjennelse av deres bidrag fra hele klassen og at de har selvtillit i undervisningssituasjoner.en_US
dc.format.extent1277248 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.subjectlæringspotensiale
dc.subjectungdomsskolen
dc.subjectmotivasjon
dc.titleLæring uten grenser - elevers læringspotensial på ungdomstrinneteng
dc.typeMaster thesis
dc.description.degreeMaster i Pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED
dc.subject.nus724112eng
fs.subjectcodePED395


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record