• EngasjerAR: Utvidet virkelighet for å engasjere TV-seere 

      Iden, Simon Ravndal (Master thesis, 2023-06-02)
      Flere og flere bruker andre enheter enn TV for å konsumere videoinnhold, og når de først ser på TV bruker de gjerne smarttelefonen i tillegg. De tradisjonelle mediebedriftene må konkurrere med internasjonale giganter som ...