• Mitt lille land - En retorisk analyse av TV 2s egenreklamekonsept 

      Mathiassen, Lars Henning Voll (Master thesis, 2011-06-01)
      Denne oppgaven prøver å belyse meningene og betydningene som kommer til uttrykk i TV 2s egenreklamekampanje "Mitt lille land". I sammenheng med dette retter oppgaven søkelys på den retoriske situasjon TV 2 var i den tiden ...