• Monsterjournalistikken - Pressens rolle i Hardangersaken 

      Knudsen, Erik (Master thesis, 2011-05-31)
      Denne masteroppgaven tar for seg dekningen av kraftlinjesaken i Hardanger i de tre norske papiravisene VG, Aftenposten (Morgen og Aftenutgaven) og Bergens Tidende. Prosjektet fokuserer på pressens oppgaver, eller ...