• Projeksjonsteater. Bruk av film og video i teateret 

      Broud, Rania Hafa (Master thesis, 2017-06-30)
      I denne oppgaven stilles spørsmålet: Hva bør vi kalle forestillinger som tar i bruk film og video i teateret? Svaret ligger i begrepet projeksjonsteater, som er forfatterens eget begrep. Oppgaven foretar flere korte analyser ...