• Semi-Automation in Video Editing 

      Soe, Than Htut (Doctoral thesis, 2022-10-31)
      Semi-automasjon i video redigering Hvordan kan vi bruke kunstig intelligens (KI) og maskin læring til å gjøre videoredigering like enkelt som å redigere tekst? I denne avhandlingen vil jeg adressere problemet med å bruke ...