• Hvordan fremstilles husmoren i Desperate Housewives? 

      Penne, Marion (Master thesis, 2010-12-21)
      Formålet er å finne ut hvordan husmoren fremstilles i tv-serien Desperate Housewives. For å gjøre dette må jeg først avklare hva som menes med 'husmor'. Jeg vil også sette tv-serien inn i en medial kontekst ved å definere ...