• Trusler mot Single Sign-On mekanismer 

      Rynning, Per Mannermaa (Master thesis, 2008)
      Single Sign-On (SSO) er en struktur for aksesskontroll hvor en bruker kun vil behøve å autentisere seg overfor en sentral identitetsmyndighet. Ved å innføre SSO vil man kunne gå vekk fra en struktur hvor hver enkelt ...