• Har du delt nyhetene i dag? 

   Wold, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Det har blitt vanlig å lese nyheter på sosiale medier. Dermed kan nettverket på sosiale medier sette sin egen dagsorden. Artikkelen gir en innholdsanalyse av de mest delte sakene på sosiale medier i Norge i 2017. Tallene ...
  • Mammaforum som politisk debattarena. En analyse av nettdebatt om velferdsstaten 

   Ytre-Arne, Brita (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Motherhood forums as arenas for political debate – An analysis of online discussions about the welfare state. This article analyses online debate in a popular Norwegian discussion forum for mothers, a forum in which ...
  • Når vitenskapen skal «ut». Fra klimarapport til klimajournalistikk 

   Duarte, Katherine; Eide, Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Only a handful of journalists are dedicated to climate and environmental issues in the Norwegian media, and climate journalism is a relatively new field in scientific journalism. This study is based on qualitative interview ...
  • Når vitenskapen skal «ut». Fra klimarapport til klimajournalistikk. 

   Duarte, Katherine; Eide, Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Only a handful of journalists are dedicated to climate and environmental issues in the Norwegian media, and climate journalism is a relatively new field in scientific journalism. This study is based on qualitative interview ...
  • Seing på sakte-TV 

   Puijk, Roeland; Urdal, Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   NRK har de siste årene fått mye oppmerksomhet rundt sine sakte-TV-sendinger, også kalt «minutt for minutt». Seertallene viser at flere av programmene har hatt høy oppslutning, spesielt reiseprogrammene, som blant annet ...
  • Sjeldenkonsumenter av nyheter: Holdning til nyhetsmedier, medborgerskap og forklaringer på sjeldenkonsum blant unge voksne 

   Helgerud, Anders (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Those who rarely consume news are often described as a democratic problem. While later research has devoted more time to the group, we still lack an understanding of basic con- cepts regarding their thoughts on the role ...
  • Tilhører – En prototype på fremtidens omsluttende radio 

   Hoem, Jon Øivind; Nyre, Lars (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Artikkelen presenterer en ny lydsjanger, sonisk vekslende virkelighet, med utgangspunkt i det lokative lydmediet «Tilhører». Tilhører er både et lydkunstprosjekt og et forsøk med mikroposisjonering. Tilhører utsetter ...
  • Utspørrerne. Journalistisk strategi og forskjellsbehandling i stortingsvalget 2013 

   Vatnøy, Eirik; Iversen, Magnus Hoem; Svennevig, Jan (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Political interviews during election campaigns are an important source of information on political parties and programs for citizens. The kind of information the interviews produce is highly dependent on the interaction ...