• Windows Messenger i Statoil ASA 

      Kollsgård, Mari (Master thesis, 2007)
      Denne oppgaven er en kvalitativ undersøkelse av kommunikasjon i tverrfaglige prosjektarbeid med utgangspunkt i bruk av kommunikasjonskanalen Windows Messenger. De empiriske funnene i oppgaven er basert på en intervju- og ...