• Innholdstjenester i nettaviser. En kvalitativ studie 

      Kjølen, Andreas (Master thesis, 2012-06-01)
      Denne oppgaven handler om innholdstjenester som inntektsmulighet for nettaviser i Norge. Oppgaven er av et kvalitativt format, og jeg intervjuet flere informanter som til daglig jobber eller har jobbet med innholdstjenester ...