• Pressestøttedebatten: Fra pressestøtte til mediestøtte. 

      Sørgård, Kjersti Lill (Master thesis, 2015-05-19)
      I denne masteroppgaven undersøker jeg debatten om offentlig støtte til aviser. Jeg har i hovedsak gransket to ulike perioder. Disse er diskusjonen omkring innføringen av pressestøtten i 1969 og dagens debatt rundt en ny ...