BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Comparative Politics by Subject "Demokrati"

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Comparative Politics by Subject "Demokrati"

Sort by: Order: Results:

  • Jacobsen, Ida (Master thesis, The University of Bergen, 2011-06-01)
    Hensikten med denne oppgavene er å ta opp spørsmålet hvilken effekt har bistand på demokrati? Svarene på dette spørsmålet har vært svært motstridende da man på den ene siden har de som argumenterer for at bistand kan fungere ...
  • Undertun, Bjarte (Master thesis, The University of Bergen, 2009-05-20)
    Denne undersøkinga studerer samanhengen mellom korrupsjon og statar sin respekt for individa sin rett til fysisk integritet, også kalla fysiske menneskerettar. Oppgåva spør for det første kva for verknad korrupsjon har på ...
  • Jakobsen, Kristian Blixhavn (Master thesis, The University of Bergen, 2010-10-04)
    I denne masteroppgaven undersøker jeg ulike antagelser om hvor sosial kapital kommer fra, og hvordan den blir opprettholdt. Jeg jobber ut i fra følgende problemstilling: Hvor kommer sosial kapital fra? Ut i fra eksisterende ...

Search BORA


Browse

My Account