Now showing items 1-1 of 1

  • Færre vasskjelder, fleire menneske - korleis få vatn til alle? 

    Løvseth, Erla Katrine (The University of Bergen, 2010-06-03)
    Denne oppgåva utforskar korleis politikk og strukturar påverkar tilgang på vatn. Forskingsspørsmålet er: Kva påverkar tilgang på vatn? Fundert i teori om tilgang til vatn utleier eg fire hypotesar om demokrati, institusjonell ...
    Master thesis