BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Utvikling og evaluering av ny kollokvieordning i Grunnstoffenes kjemi (KJEM120)

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Jensen, Vidar R. eng
dc.date.accessioned 2006-02-15T18:10:44Z
dc.date.available 2006-02-15T18:10:44Z
dc.date.issued 2006 eng
dc.identifier.issn 0805-2557 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/1074
dc.description.abstract Vidar Jensen rapporterer på hvordan han har utviklet kollokvieundervisningen i sitt fag (KJEM120) for å gi studenter tettere oppfølging underveis i semesteret. Faget har nå krav om fem obligatoriske fremmøter med innlevering av oppgaver. Omleggingen har mange positive sider, men Jensen tar også opp at det er vanskelig å se at tiltaket gir utslag på eksamensresultatene for kullet som helhet. no
dc.format.extent 112213 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen no
dc.relation.ispartofseries UPED-skrift nr. 1/2006 no
dc.subject Universitetspedagogikk nob
dc.title Utvikling og evaluering av ny kollokvieordning i Grunnstoffenes kjemi (KJEM120) no
dc.type Working paper eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260 nob
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 nob


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account