BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Gjennomstrøyming med og utan rettleiing.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Røssland, Lars Arve
dc.date.accessioned 2006-11-27T16:15:48Z
dc.date.available 2006-11-27T16:15:48Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/1987
dc.description.abstract Dette paperet tar utgangspunkt i ein heilt konkret prosess vinteren 2005/2006 knytt til eit uttalt mål ved Det samfunnsvitskaplege fakultet om å auka gjennomstrøyminga på masternivået. Ved fleire høve slo fakultetet fast at den såkalla gjennomstrøymingsgraden er for dårleg. Denne graden gjeld kor mange som faktisk leverer ferdig masteroppgåve på normert tid, altså innanfor fire semester totalt på masternivået. Meir konkret spør paperet seg kva for plass rettleiing har hatt i denne prosessen. no
dc.format.extent 108295 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso nno en
dc.publisher Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen no
dc.relation.ispartofseries UPED-skrift nr. ?/2006 no
dc.subject Universitetspedagogikk no
dc.title Gjennomstrøyming med og utan rettleiing. no
dc.type Working paper en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 no


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account