BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Gjennomstrøyming med og utan rettleiing.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Røssland, Lars Arve eng
dc.date.accessioned 2006-11-27T16:15:48Z
dc.date.available 2006-11-27T16:15:48Z
dc.date.issued 2006 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/1987
dc.description.abstract Dette paperet tar utgangspunkt i ein heilt konkret prosess vinteren 2005/2006 knytt til eit uttalt mål ved Det samfunnsvitskaplege fakultet om å auka gjennomstrøyminga på masternivået. Ved fleire høve slo fakultetet fast at den såkalla gjennomstrøymingsgraden er for dårleg. Denne graden gjeld kor mange som faktisk leverer ferdig masteroppgåve på normert tid, altså innanfor fire semester totalt på masternivået. Meir konkret spør paperet seg kva for plass rettleiing har hatt i denne prosessen. no
dc.format.extent 108295 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nno eng
dc.publisher Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen nob
dc.relation.ispartofseries UPED-skrift nr. ?/2006 no
dc.subject Universitetspedagogikk nob
dc.title Gjennomstrøyming med og utan rettleiing. nob
dc.type Working paper eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 nob


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account