BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Komparativ historie: ei utfordring for historiefaget?

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Melve, Leidulf eng
dc.date.accessioned 2009-02-24T10:38:09Z
dc.date.available 2009-02-24T10:38:09Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Historisk Tidsskrift 1(88): 61–80 no
dc.identifier.issn 0018-263x
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3163
dc.description.abstract Artikkelen diskuterer ulike sider ved bruken av komparasjon i historiefaget med ei særleg vekt på metodiske spørsmål. Desse inkluderer spørsmålet om abstraksjonsnivå, talet på undersøkingseiningar og valet mellom synkron eller diakron jamføring på den eine sida og meir praktiske utfordringar knytt til bruk av primærkjelder og historiografi på den andre. I siste instans har artikkelen eit praktisk siktemål: å illustrera at det ikkje er noko naudsynt motsetnad mellom den forma for makro-kausal jamføring som delar av den historiske sosiologien har gjort seg til talsmenn for og det individualiserande og kontekstualiserande blikket som gjerne historikarar forfektar når det gjeld samanlikning. no
dc.language.iso nno eng
dc.publisher Universitetsforlaget no
dc.title Komparativ historie: ei utfordring for historiefaget? no
dc.type Journal article eng
dc.type Peer reviewed eng
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Historie: 070 nob
bora.peerreviewed Peer reviewed eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account