BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Trolldom i Sør-Afrika. en kulturvitenskaplig analyse av dokumentarboken Madumo, a man bewitched.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Østvold, Marie eng
dc.date.accessioned 2011-05-20T09:21:34Z
dc.date.available 2011-05-20T09:21:34Z
dc.date.issued 2011-02-01 eng
dc.date.submitted 2011-02-01 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4777
dc.description.abstract Denne masteroppgaven omhandler trolldom og magi i Sør-Afrika, nærmere bestemt Soweto. Empirien for dette prosjektet er en analyse av dokumentarromanen Madumo, a man bewitched. Boken er utgitt og skrevet av sosiologen Adam Ashforth, og handler om Madumo som er blitt forhekset og anklaget for å ha forårsaket sin mors død med trolldomskunster. Fokuset for denne oppgaven kan beskrives som en fenomenologisk vinkling, hvor forskningsspørsmålene er basert på hvordan menneskene i Soweto opplever en magisk virkelighet, og de sosiale relasjonene er viktige faktorer. Siden oppgaven tar for seg tekstanalyse er diskursanalyse og hermeneutikk også relevant. Her er struktur av begreper, samt tolkning og fortolkning av disse sentralt. Med kolonisering ble trolldom til en viss grad kriminalisert, og dette tilsier at man ikke kan bli dømt for å utføre skadevoldende magi. Med dette ble det introdusert en type lovgivning som vi finner i Europa på 1700-1800-tallet. Samtidig finner vi sekulariseringstesen, som antar at trolldom vil dø ut med vestlig utdannelse og vitenskap. Med slik lovgiving ble trolldom tvunget i mer "private spor", og man ser en økende grad av selvtekt. Det er en oppfatning at trolldomsanklager har eskalert i Sør-Afrika etter presidentvalget i 1994, og noe av mitt teoretiske bakteppe tar for seg opphav og utvikling av anklager. En av hovedtesene har vært "stress-teorien" til Alan Macfarlane, men også ryktespredning og sladder som er diskutert av Bente Gullveig Alver har også vært sentralt. Et relevant fokus i denne sammenhengen er plassering av skyld og en antakelse om at ingenting skjer tilfeldig. Med disse tesene og utgangspunkter for trolldomsanklager, har fenomenet i Sør-Afrika vært sammenlignet med hekseprosesser i Europa og Norge i tidlig nytid. Her er oppfatningen om at endringer i sosial struktur, økonomi og mobilitet kan være med på å bidra til økende mistanke og anklage om trolldom. Dette aspektet kan videre knyttes til demokrati, modernisering, slutten på apartheidregimet og HIV/AIDS i Sør-Afrika. en_US
dc.format.extent 428719 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title Trolldom i Sør-Afrika. en kulturvitenskaplig analyse av dokumentarboken Madumo, a man bewitched. eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Kulturvitenskap nob
dc.type.course KUVI350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::Cultural science: 060 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 713412 eng
dc.type.program MAHF-KUVI eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account