BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Statens pensjonsfond - Utland: En tilstrekkelig stor hvilepute?

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Gautesen, Espen eng
dc.date.accessioned 2011-09-07T12:07:13Z
dc.date.available 2011-09-07T12:07:13Z
dc.date.issued 2010-08-22 eng
dc.date.submitted 2010-08-22 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4969
dc.description.abstract Denne utredningen presenterer en vurdering av hvorvidt den forventede øk-ningen i pensjonsutbetalingene er finanserbare. Vi ønsker samtidig å besvare om Statens pensjonsfond - Utland er tilstrekkelig stort til å demme opp for eventuel-le underskudd på offentlige budsjett. Vi ser på inntektspensjonsdelen i det re- formerte pensjonssystemet og tilpasser dette i en overlappende generasjonsmo-dell. Videre gjør vi detaljerte fremskrivninger av den demografiske strukturen i Norge og det offentliges netto kontantstrøm fra petroleumssektoren. Effektene på pensjonsutgiftene som følge av den generelle aldringen i befolkningen analy-seres i en numerisk simuleringsmodell. Uten de årlige overføringene fra Statens pensjonsfond - Utland finner vi at offentlig sektor går med underskudd i hele rapporteringsperioden, som er fra og med 2009 til 2060. Inkluderes overføringene (realavkastningen) fra pensjons-fondet i offentlige inntekter, snus derimot underskuddene til overskudd i samtli-ge år. Siden analysen kun tar hensyn til inntektspensjonsdelen i folketrygden, kan vi ikke gi noe presist svar på om pensjonsfondet er en tilstrekkelig stor buf-fer til å dekke andre aldersrelaterte utgifter en_US
dc.format.extent 4196834 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject OLG nob
dc.subject Dødssannsynligheter nob
dc.subject Statens netto kontantstrøm nob
dc.subject Petroleumssektoren nob
dc.subject Simuleringsmodell nob
dc.subject Gams nob
dc.title Statens pensjonsfond - Utland: En tilstrekkelig stor hvilepute? eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course ECON390 eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 734103 eng
dc.type.program MASV-SØK eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account