BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Desiring the good: motivational development in Aristotle's Nicomachean ethics

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Mysen, Reidar eng
dc.date.accessioned 2011-09-08T07:41:43Z
dc.date.available 2011-09-08T07:41:43Z
dc.date.issued 2011-02-01 eng
dc.date.submitted 2011-02-01 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4985
dc.description.abstract According to Aristotle in his Nicomachean Ethics, character-development is closely connected to perception and our emotional pull towards objects of desire. The problem is, though The Ethics is brimming with a variety of psychological mechanisms, we lack supporting theories to understand how they work together. My aim with this thesis is to establish the theoretical scaffolding necessary with Aristotle's text as a theoretic basis. To test the theories, if have constructed a though-experiment that concerns a person undergoing early development. This thesis inquires in which transitions and methods are present in the Nicomachean Ethics that inform us of our development of desiring capacities and capabilities to seek out objects of desire that are in fact good. In order to explain Aristotle's arguments on the necessity of motivational development, I have presented an overview of what we can call an Aristotelian psychology. I examine which components the soul consists of, in Aristotle's terminology, but especially how we can conceive of them influencing each other and functioning in practice. By separating these transitions into emotional development, intellectual development and social development, I discuss which factors play into our capabilities to desire the good". In my treatment of Aristotle's theory of motivational' development I discovered how emotions and thought influence each other, that the intellect is a sensing organ in its own right and that development of our desiring faculties relies heavily on social recognition. en_US
dc.description.abstract Karakterutvikling henger nøye sammen med vår sansning og emosjonelle drag mot de ønskeobjektene som motiverer oss til handling, i følge Aristoteles i den Nikomakiske Etikk. Problemet som oppstår når vi leser Etikken, til tross for å bli møtt med en stor variasjon av psykologiske mekanismer, er at vi mangler støtteteorier som gjør det mulig å forstå hvordan mekanismene henger sammen. Mitt mål med denne oppgaven er å få på plass slike støtteteorier med utgangspunkt i den tekstlige kilden. For å få støtteteoriene til å fungere tar jeg i bruk flere filosofiske virkemidler og har konstruerer et tankeeksperiment om en tenkt karakter under utvikling av ønskeapparater. Denne oppgaven undersøker hvorvidt vi, i den Nikomakiske Etikk, finner overganger og metodikk for å utvikle våre evner til å ønske godt, til å søke de ønskeobjektene som er gode. For å forklare hvordan Aristoteles argumenterer for nødvendigheten av motivasjonsutvikling gir jeg et overblikk over det som kan kalles en aristotelisk psykologi. Jeg ser på hvilke komponenter sjelen har i Aristoteles sin begrepsbruk, men spesielt, hvordan de virker sammen. Ved å beskrive henholdsvis en emosjonell utvikling, intellektuell utvikling og sosial utvikling redegjør jeg for faktorene som spiller inn på våre evner til å ønske "godt". Under behandlingen av Aristoteles' "motivasjonsteori" oppdaget jeg hvordan følelser og tanker påvirker hverandre, at intellektet er en "sanser" i seg selv og at våre "ønskeevner" betinger sosial anerkjennelse. en_US
dc.format.extent 963777 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Desire eng
dc.subject Nicomachean Ethics eng
dc.subject Motivation eng
dc.subject Developement eng
dc.subject Orexis eng
dc.title Desiring the good: motivational development in Aristotle's Nicomachean ethics eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Filosofi nob
dc.type.course FILO350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 713505 eng
dc.type.program MAHF-FILO eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account