BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Norsk film på verdensmarkedet. En case-studie av Nord

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Nærbøe, Katrine Vik eng
dc.date.accessioned 2011-09-08T07:52:06Z
dc.date.available 2011-09-08T07:52:06Z
dc.date.issued 2011-06-01
dc.date.submitted 2011-06-01 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4988
dc.description.abstract Denne studien tar for seg norsk film på verdensmarkedet. Gjennom en case-studie av Nord (2009), presenteres prosessene fra en film blir til, med de kontekstuelle og kulturpolitiske forutsetninger som ligger til grunne for filmproduksjon i dag, til filmens "reise" både nasjonalt og internasjonalt. Avhandlingen søker å belyse et område som synes problematisk for norsk film, nemlig utenlandssatsingen. Studien tar i bruk flere kvalitative metoder som belyser det institusjonelle, teksten i seg selv, samt resepsjonen av den i utlandet. Det fremkommer av studien at det er flere faktorer som må spille sammen for at en film vil kunne oppnå god oppslutning og popularitet i utlandet. Det blir for øvrig drøftet muligheter og begrensinger som ligger latent i filmsektoren, og de rammer som er tilstede for norske filmers muligheter utenlands. I første omgang synes det at det er de små, unike filmene som gjør seg bemerket internasjonalt, i det man kan kalle arthousesegmentet. Dersom norsk film skal innta også det større, kommersielle markedet, er det mye som må reformeres og endres; først og fremst politikken og økonomien som ligger til grunne for filmproduksjon i Norge i dag. en_US
dc.description.abstract With this thesis I wanted to investigate and understand Norwegian films on the international marked. Through a case-study of the film Nord (English title: North, 2009), the different processes from development of an idea and a script, through to the processes of releasing the film on the worldwide marked will be presented, based on political and contextual grounds. The thesis seeks to shed light on an area that seems problematic for the Norwegian film industry, namely worldwide launch and release of films. The study uses several qualitative methods to present and analyze the institutional processes and their function, the film itself and its aesthetics, as well as the reception of it abroad. The data show that there are several things that seem to be of relevance for a Norwegian film to make an appearance and be liked internationally.It is, however, extremely important to remember that Norwegian films still have restrictions in what segments of audience they seem to reach. Norway is a small, relatively invisible country, with a foreign language, and therefore one has to be aware that not all Norwegian films can make an appearance, at least a memorable one, internationally. Norwegian politics and the film industry's framework have to change drastically if this is supposed to be an achievable goal, but it will still be very demanding and difficult. en_US
dc.format.extent 1024551 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.title Norsk film på verdensmarkedet. En case-studie av Nord en_US
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master en_US
dc.type.course MEVI350 en_US
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310 en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 735116 en_US
dc.type.program MASV-MEVI en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account