BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Innføring av nytt 1. semester kurs, PTEK100 Introduksjon til Petroleums- og Prosessteknologi

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Arntzen, Bjørn Johan eng
dc.date.accessioned 2004-10-28T15:26:44Z
dc.date.available 2004-10-28T15:26:44Z
dc.date.issued 2004 eng
dc.identifier.issn 0805-2557 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/540
dc.description.abstract Bjørn Arntzen (Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet) har ansvaret for et nytt 1.semesterkurs: Introduksjon til Petroleums- og Prosessteknologi, PTEK 100. Han beskriver hensikten med emnet og de valg som måtte taes i forbindelse med organiseringen for å skape et godt, helhetlig læringsmiljø. Valgene gjaldt tema som oppstart, lærebok, evaluerings- og undervisningsform (inkludert ekskursjoner og øvingsundervisning). no
dc.format.extent 446411 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen nob
dc.relation.ispartofseries UPED-skrift nr. 1/2004 no
dc.subject Universitetspedagogikk nob
dc.title Innføring av nytt 1. semester kurs, PTEK100 Introduksjon til Petroleums- og Prosessteknologi nob
dc.type Working paper eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 nob


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account