BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Noe i luften: En historisk-kvalitativ studie av den uavhengige journalistikken i Russland og journalistenes erfaring av sin egen situasjon.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Pettersen, Hilde Sofie
dc.date.accessioned 2012-03-19T07:12:41Z
dc.date.available 2012-03-19T07:12:41Z
dc.date.issued 2012-02-01
dc.date.submitted 2012-02-01 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5722
dc.description.abstract Temaet for denne oppgaven er den uavhengige journalistikken i Russland. Russisk media er generelt sett ikke fri, og det eksisterer en stor grad av sensur og selvsensur. Med utgangspunkt i en teoriramme rundt hva uavhengig journalistikk er, samt en forankring av disse i en russisk kontekst analyseres intervjuer med russiske journalister utført spesielt for denne oppgaven. Målet er å belyse særlig hvilke eventuelle utfordringer journalistene står ovenfor. Flere av intervjuobjektene har opplevd at deres kolleger har blitt drept. Er de villige til å risikere sin egen trygghet? Sine egne liv? en
dc.format.extent 1101250 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject russland en
dc.subject media en
dc.subject uavhengig journalistikk en
dc.subject profesjonsmoral en
dc.subject sensur en
dc.subject selvsensur en
dc.title Noe i luften: En historisk-kvalitativ studie av den uavhengige journalistikken i Russland og journalistenes erfaring av sin egen situasjon. en
dc.type Master thesis en
dc.type.degree Master en
dc.type.course MEVI350 en
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 735116 en
dc.type.program MASV-MEVI en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account