BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Horror genren i dataspill - Brukeropplevelser av horror dataspill

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Flage, Kenneth
dc.date.accessioned 2012-08-08T11:30:01Z
dc.date.available 2012-08-08T11:30:01Z
dc.date.issued 2012-06-01
dc.date.submitted 2012-06-01 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5922
dc.description.abstract Sammen med melodramaet og pornoen er horror genren det Linda Williams vil kalle kroppslige genrer. Med dette mener hun at genrene er designet for å påvirke sitt publikum kroppslig; melodramaet bringer fram tårer, pornoen bringer fram lyst og horror genren bringer fram frykt. Denne undersøkelsen forsøker å fine ut hva det er med horror dataspill spesifikt som gjør at spillene kan påføre frykt på sine spillere. I undersøkelsen blir kvalitative intervju med 7 spillere analysert opp mot relevant teori om dataspill og horror genren med det mål å kunne si noe om hva det er med horror dataspill som gjør at spillene kan påvirke spillerne til å føle frykt, og hvorfor spillerne til tross for dette velger å oppsøke genren. en
dc.description.abstract Along with the melodrama and the porn genre the horror genre is what Linda Williams calls bodily genres. With this she believes that genres are designed to influence their audience physically; the melodrama brings tears, porn brings desire and horror genre brings fear. This study tries to find out what it is with horror video games specifically that can inflict fear into its players. In this investigation qualitative interviews with seven players are analyzed against relevant theory of computer games and the horror genre with the aim to say something about what it is with horror games that make them able to inflict fear into the players, and why players in despite of this choose to seek out the genre. en
dc.format.extent 2119572 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject horror genre skrekk sjanger dataspill spill kvalitativ metode intervjuer spillere en
dc.title Horror genren i dataspill - Brukeropplevelser av horror dataspill en
dc.type Master thesis en
dc.type.degree Master en
dc.type.course MEVI350 en
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 735116 en
dc.type.program MASV-MEVI en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account