BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Integrering og ekskludering: Jødenes stilling i Den danske anordningen av 29. mars 1814 og i Den norske Grunnloven av 17. mai 1814

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Leite, Ingvild eng
dc.date.accessioned 2012-09-20T12:07:30Z
dc.date.available 2012-09-20T12:07:30Z
dc.date.issued 2012-05-15 eng
dc.date.submitted 2012-05-15 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6018
dc.description.abstract Våren 1814 ble jøder integrert i Danmark og ekskludert i Norge. Denne oppgaven handler om hvordan Det Jødiske Frihetsbrevet av 29. mars 1814 ble til i Danmark, og hvordan bestemmelsen i paragraf 2, som nekter jøder adgang til riket, ble til. I tillegg blir det drøftet hvorfor disse bestemmelsene ble til. Frihetsbrevet i Danmark ble til gjennom et samarbeid mellom myndighetene, særlig representert av kong Frederik 6 og den mosaiske menigheten i København. Ekskluderingsbestemmelsen i paragraf 2 ble til på Riksforsamlingen. I denne oppgaven argumenters det for at argumentene for hvorfor jøder ikke burde ha adgang til Norge, er basert på fordommer. Både i Danmark og Norge finnes det aktører som både taler for og imot jøder. Årsaken til at jøder ble ekskludert fra Norge og integrert i Danmark er at det i Danmark var en mosaisk menighet som ønsket å bli reformert og integrert, i Norge bodde det ikke jøder. I København kunne derfor jødene motbevise fordommene og jobbe mot å bli integrert i det danske samfunnet. En annen viktig årsak er aktørene. Kong Frederik 6 og de øvrige myndighetene ønsket også å integrere jødene. På Riksforsamlingen var det ingen lignend øvrighet, og ekskluderingsbestemmelsen, som alle andre bestemmelser på Eidsvoll, skulle stemmes over. eng
dc.format.extent 739716 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title Integrering og ekskludering: Jødenes stilling i Den danske anordningen av 29. mars 1814 og i Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Historie nob
dc.type.course HIS350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 713107 eng
dc.type.program MAHF-HIS eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account