BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

'Ondt ofte lider den Fiskermand': Ei undersøking av statens krisetiltak i vintersildfisket 1957-1964

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Kvamme, Geir eng
dc.date.accessioned 2012-09-25T08:45:03Z
dc.date.available 2012-09-25T08:45:03Z
dc.date.issued 2012-05-21 eng
dc.date.submitted 2012-05-21 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6038
dc.description.abstract Vintersildfisket endra dramatisk karakter i løpet av 1950-talet. Frå å vere det største fisket på Vestlandet i etterkrigstida, fall fangstane dramatisk på andre halvdel av 1950-talet. Denne masteroppgåva er ei studie av staten sin reaksjon på den krisa som oppstod i fisket. Målet har vore å undersøkt kva tiltak som styresmaktene sette i verk, for å avhjelpa problema i perioden frå 1957-1964. Eg har freista å analysert desse tiltaka og sett på kva verknadar dei fekk for utviklinga i fisket. Det er via nesten to kapittel til eit utval (Vintersildutvalet) som vart nedsett for å kome med tilrådingar til tiltak som kunne setjast i verk for å avhjelpe situasjonen. Dei fleste hjelpetiltaka som kom i stand fekk i hovudsak berre kortsiktige verknadar for deltakarane i vintersildfisket, som etterkvart måtte innfinne seg med att fisket ikkje ville kome opp att på det nivået det hadde vore på første halvdel av 1950-talet. Nokre av ordningane var likevel meir langsiktig og hadde ein effekt på det som skjedde i fiskeria utover på 1960-talet Vidare har eg plassert det statlege engasjementet i dette fisket inn i ei større råme, for å vise korleis staten var ein aktiv aktør i dei omveltingane som fann stad i fiskerinæringa utover på 1960-talet. eng
dc.format.extent 794024 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nno eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject vintersildfisket eng
dc.subject vintersildutvalet eng
dc.subject krisetiltak eng
dc.subject sild eng
dc.title 'Ondt ofte lider den Fiskermand': Ei undersøking av statens krisetiltak i vintersildfisket 1957-1964 eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Historie nob
dc.type.course HIS350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 713107 eng
dc.type.program MAHF-HIS eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account