BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

" La argentinidad al palo": Estudio etnolingüístico de la representación del dialecto argentino en la música y la identidad nacional

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Ervik, Marte Engebretsen eng
dc.date.accessioned 2012-10-03T05:49:33Z
dc.date.available 2012-10-03T05:49:33Z
dc.date.issued 2012-05-15
dc.date.submitted 2012-05-15 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6089
dc.description.abstract Este trabajo tiene base en un estudio empírico realizado en la ciudad Mar del Plata en la Provincia de Buenos Aires. El enfoque es etnolingüística musical. El dialecto estudiado es el español hablado en la Argentina y en particular del que se habla en la región bonaerense. El propósito principal de esta tesina es descubrir qué importancia tiene el dialecto en la formación del sentimiento nacional argentino. Otro elemento clave en esta tesina es la música argentina ya que mi intención es estudiar el dialecto y la identidad a través de la música nacional. eng
dc.description.abstract Denne oppgaven tar for seg den argentinske dialekten og vurderer i hvilken grad språket er viktig for den argentinske identiteten. For å undersøke språkets viktighet, brukes et korpus bestående av sangtekster som utgangspunkt for analysen. Oppgaven baserer seg på empirisk materiale gjennomført i kystbyen Mar del Plata, som består av svarene til 54 intervjuobjekter. Informantene er valgt ut ifra tre sosiale faktorer: alder, kjønn og utdanningsnivå, og svarene fra disse intervjuene legger grunnlag for analysen. For å finne ut av hvorvidt språket er en viktig del av den argentinske identiteten, tas det utgangspunkt i sanger som ifølge intervjuobjektene representerer Argentina. Ved hjelp av en lingvistisk analyse av sangtekstene, hvor fonetiske, morfologiske og leksikalske kjennetegn på den argentinske dialekten blir trukket fram, blir det vurdert i hvilken grad dialekten er reflektert i sangene. Er argentinsk spansk i stor grad reflektert i tekstene, kan det tyde på at språket utgjør en viktig del av den argentinske nasjonalfølelsen. Andre kulturelle referanser som sjanger og tematikk i tekstene vil også bli diskutert i en egen analysedel. I tillegg settes det fokus på hvorvidt argentinere selv er klar over bruken av din egen dialekt, noe som vil bli vurdert ut ifra svar gitt på spørsmål i intervjuene. Den siste delen av analysen består av en komparativ analyse hvor funnene i denne oppgaven vil bli vurdert opp mot et lignende prosjekt gjennomført i Peru i 2011. eng
dc.format.extent 2153043 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso spa eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Argentinsk spansk eng
dc.subject Argentinsk musikk eng
dc.title " La argentinidad al palo": Estudio etnolingüístico de la representación del dialecto argentino en la música y la identidad nacional eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Spansk språk og latinamerikastudier en
dc.type.course SPLA350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 711128 eng
dc.type.program MAHF-SPLA eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account