BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Identitet i organisasjoner

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Henden, Even
dc.date.accessioned 2012-10-17T10:57:44Z
dc.date.available 2012-10-17T10:57:44Z
dc.date.issued 2011-06-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6118
dc.description.abstract <p>Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom ansattes tilhørighet i et forsikringsselskap, og deres produktivitet. Organisasjonsidentitet er begrepet som skal definere tilhørighet, og baseres på svarene fra en spørreundersøkelse. Produktivitet måles ved gjennomsnittlig salg av forsikringsprodukter.</p><p>Den teoretiske bakgrunnen for problemstillingen i denne oppgaven er utarbeidet av to velrenommerte økonomer, George A. Akerlof og Rachel E. Kranton. Med bakgrunn i blant annet deres teori forventet jeg å finne en positiv korrelasjon mellom organisasjonsidentitet og salg. Resultatene fra analysen viser derimot en klar negativ sammenheng mellom organisasjonsidentitet og salg. Av de ulike kontrollvariablene som benyttes i regresjonsanalysen, er det kun én som er statistisk signifikant. Denne viser at de respondentene som selv hevder de motiveres av økonomiske incentiver for å yte innsats, har høyere gjennomsnittssalg enn resten av utvalget.</p><p>De empiriske beregningene er gjennomført ved bruk av statistikkprogrammet Stata 10, og metoden som brukes for analysen er en lineær regresjon, kalt Minste kvadraters metode. (MKM). Datamaterialet som brukes i analysen er blitt samlet inn av Gaute Torsvik, professor ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen, og Karl Ove Aarbu, professor II ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole.</p> nob
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.title Identitet i organisasjoner nob
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i samfunnsøkonomi no
dc.type.course ECON390 eng
dc.date.semester Vår 2011 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad no
dc.subject.nus 734103
dc.type.program MASV-SØK eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account