Show simple item record

dc.contributor.authorEgelandsdal, Kjetil
dc.date.accessioned2021-02-22T10:53:20Z
dc.date.available2021-02-22T10:53:20Z
dc.date.created2020-05-29T16:22:05Z
dc.date.issued2020
dc.PublishedUNIPED. 2020, 43 (2), 117-133.
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2729469
dc.description.abstractArtikkelen gir en historisk presentasjon av hvordan universitetsforelesningen har forandret seg over tid, og dens nåværende status i det 21. århundre. Den diskuterer hvordan responsteknologi kan bidra til å endre og bevare universitetsforelesningen på ulike måter og i ulik grad. Gjennom denne diskusjonen drøftes muligheter og begrensninger relatert til innsamling av kvalitative og kvantitative data ved bruk av responssystemer. I tillegg blir muligheter knyttet til undervisningspraksis ved bruk av disse verktøyene utforsket. The article gives a historical presentation of how the university lecture has changed over time and its current status in the 21st century. It discusses how response technology can contribute to changing and preserving the university lecture in various ways and to various extents. Through this discussion, affordances and constraints related to gathering qualitative and quantitative data with response systems are addressed, and possibilities which are tied to instructional practices with the use of these tools are explored.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleUniversitetsforelesningen og responsteknologien_US
dc.title.alternativeThe university lecture and response technologyen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 Author(s).en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-02-04
dc.identifier.cristin1813283
dc.source.journalUnipeden_US
dc.source.4043
dc.source.142
dc.source.pagenumber117-133en_US
dc.identifier.citationUniped. 2020, 43 (2), 117–133.en_US
dc.source.volume43en_US
dc.source.issue2en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal