Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristoffersen, Gjert
dc.date.accessioned2021-06-22T08:22:48Z
dc.date.available2021-06-22T08:22:48Z
dc.date.created2021-01-20T13:55:58Z
dc.date.issued2020
dc.PublishedOslo Studies in Language (OSLa). 2020, 225-241.
dc.identifier.issn1890-9639
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760560
dc.description.abstractTemaet for denne artikkelen er en liten gruppe dialekter der lenisering av p, t, k til b, d, g etter trykksterk vokal er begrenset til ord som hadde kort, trykksterk stavelse i norrønt. Disse dialektene finner vi ved kysten helt øst i Agder, nær grensen mot Telemark og ved den østlige isoglossen for den sørnorske leniseringen som rammet alle korte konsonanter, uavhengig av om vokalen foran var lang eller kort. Etter at kvantitetsomleggingen hadde forlenget de norrøne, korte rotstavelsene enten ved vokalforlenging eller konsonantgeminering, finner vi lenisering både etter lang og kort vokal i hovedområdet, og bare etter kort vokal i området denne artikkelen handler om. Haslum (2004) argumenterer for at den begrensede distribusjonen ut-gjør et reliktområde etter at lenisering etter lang vokal var blitt reversert. Dette lar seg ikke motbevise, men i denne artikkelen argumenterer jeg for at den mer begrensede leniseringen i øst muligens i stedet kan skyldes en spredningsprosess der lenisjon etter kort vokal spredde seg noe lenger enn den generaliserte prosessen.en_US
dc.description.abstractThe topic of the paper is a small group of Norwegian dialects where lenition of p, t, k into b, d, g in intervocalic and word-final position is limited to words characterized by a monomoraic, stressed syllable in Old Norse. These dia-lects are spoken in the easternmost local communities in Agder county, at the eastern margin of the South-Norwegian lenition areas where lenition hit all short oral stops irrespective of preceding vowel length. After the quantity shift had made all stressed vowels bimoraic, with rimes being either VV or VC, the distribution of the lenited plosives are after both long and short vow-els (the main area) or after short vowels only (the eastern marginal area). Haslum (2004) argues that the limited distribution in the east ist the result of a reversal after long vowels only. While this cannot be refuted as a possi-bility, I argue below that it may also be the result of a two-stage process, whereby lenition after a short vowel has spread further than the generalized process.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.urihttps://journals.uio.no/osla/issue/view/725
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectFonologien_US
dc.subjectPhonologyen_US
dc.titleLenisering etter kort vokal: reliktfenomen eller opphav?en_US
dc.title.alternativeLenition after short vowels: relict or origin?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Authoren_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5617/osla.8500
dc.identifier.cristin1875577
dc.source.journalOslo Studies in Language (OSLa)en_US
dc.source.pagenumber225-241en_US
dc.subject.nsiVDP::Nordiske språk: 018en_US
dc.subject.nsiVDP::Nordic languages: 018en_US
dc.identifier.citationOslo Studies in Language (OSLa). 2020. 11(2), 225–241en_US
dc.source.volume11en_US
dc.source.issue2en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal