Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAxelsen, Anette Christine
dc.date.accessioned2021-06-25T00:16:37Z
dc.date.available2021-06-25T00:16:37Z
dc.date.issued2021-06-02
dc.date.submitted2021-06-24T22:01:23Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761214
dc.description.abstractLæreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) fremhever viktigheten av både interkulturell forståelse og kommunikasjon, og evnen til å skape og lese sammensatte (multimodale) tekster. Studien fant at det tidligere hadde blitt gjort lite forskning rundt fremstillingen av disse to temaene i kombinasjon i lærebøker for internasjonal engelsk. Hensikten med studien var å se på hvordan tre lærebøker for internasjonal engelsk fremstiller multikultur og minoritetskulturer i Storbritannia og USA gjennom både tekst og bilder. Studien har sett på maktforhold mellom forfatter og bilde, og leseren. Studien har også sett på maktforholdet mellom personene som er avbildet på bildet og personen som tolker bildet. I tillegg har studien gått inn på hvilke deler av minoritetskulturen som var inkludert i tekst og bilder. For å gjøre dette har studien benyttet et mixed-methods design hvor både kvalitativ og kvantitativ metode har blitt tatt i bruk. Studiens funn fant visse forskjeller mellom de tre lærebøkene. Disse forskjellene dreide seg om hvor mye multimodalitet det var i de relevante kapitlene i lærebøkene, og i hvor mye representasjon av minoriteter i USA og Storbritannia det var på bildene i de relevante kapitlene. Studiens funn antyder at tekstene har et fokus på problemene og uenighetene som kan oppstå i et flerkulturelt samfunn. I tillegg inkluderte tekstene i liten grad fremstillinger av individuelle minoritetskulturer, med unntak av et par tekster. Bildene inkluderte flere elementer som tilhører individuelle minoritetskulturer. Disse elementene dreide seg først og fremst om klær og festivaler, men noen bilder kunne også tolkes i den forstand at de sa noe om individenes verdier. Bildene hadde også delvis et fokus på problemene og konfliktene rundt multikulturalisme som eksisterer i USA og Storbritannia, men flere bilder viste også medlemmer av majoritets- og minoritetskulturer som sameksisterte fredelig. Studien argumenterer for at en utvikling av elevenes interkulturelle kompetanse og ferdigheter når det kommer til å lese sammensatte tekster er svært viktig. Studien gir derfor noen didaktiske forslag til hvordan man kan bidra til utviklingen av disse ferdighetene og kunnskapene.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleThe Portrayal of Minorities and Multiculturalism in EFL Textbooks for Upper Secondary School
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-24T22:01:23Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeEngelsk mastergradsoppgave
dc.description.localcodeENG350
dc.description.localcodeMAHF-LÆFR
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.subject.nus711124
fs.subjectcodeENG350
fs.unitcode11-20-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel