Show simple item record

dc.contributor.authorKuvåssæter, Elisabeth Refvem
dc.date.accessioned2021-06-25T00:17:56Z
dc.date.available2021-06-25T00:17:56Z
dc.date.issued2021-06-01
dc.date.submitted2021-06-24T22:01:16Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761230
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hvilke kunnskaper elever som starter på videregående skole har om grunnleggende brøk og deres holdninger til matematikkfaget. Formålet med oppgaven er å finne ut av hvilke kompetanse elevene har til brøk, og avdekke hvilke av de vanligste misoppfatningene innen brøk elevene gjør. Disse kan ikke ha blitt oppdaget og korrigert underveis i skoleløpet, og jeg vil videre se på om elevenes holdninger til matematikk har en innvirkning på elevens resultat når det gjelder brøkkunnskaper. Til prosjektet ble det valgt en kvantitativ metode i form av spørreundersøkelse, og dataene ble samlet inn på papirbasert spørreskjema. 233 elever deltok i undersøkelsen. Deltakerne var både fra yrkesfag og studiespesialiserende studieretninger, og representerte fagene 1P-Y, 1P og 1T. Hovedfunnene i denne undersøkelsen er, at selv om mange elever har en god matematisk kompetanse innen brøk og brøkregning, er det fortsatt en del elever som har noe å gå på før den matematiske kompetansen i brøk og brøkregning er på et tilfredsstillende nivå når de starter på den videregående skolen. Selv etter ti år med skolegang, er det fortsatt en del misoppfatninger rundt brøk, som fortsatt henger igjen. Jeg har også funnet ut at det er en sammenheng mellom resultat når det gjelder emnet brøk og holdninger til matematikk. Håpet er at studien kan gi økt kunnskap om hva man som lærer bør være oppmerksom på i planlegging og gjennomføring av undervisningen. Da for å avdekke, motvirke og forhindre nye misoppfatninger. Jeg har også ett håp om at studien skal kunne øke kunnskapen om hvordan man som lærer kan påvirke/motvirke visse holdninger hos elevene, slik at de får et mer positivt syn på matematikkfaget.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectUlike aspekter ved brøkbegrepet. Matematisk kompetanse. Holdninger til matematikk
dc.subjectUlike aspekter ved brøkbegrepet Matematisk kompetanse Holdninger til matematikk
dc.titleBrøkforståelse og holdninger til matematikk hos elever som starter på videregående skole.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-24T22:01:16Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i matematikkdidatikk
dc.description.localcodeMAT699
dc.description.localcodeVID-MAUMAT
dc.subject.nus753199
fs.subjectcodeMAT699
fs.unitcode12-11-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record