Recent Submissions

 • Count time series with application to corporate defaults 

  Mohammed, Elyas Dawud (Master thesis, 2020-06-12)
 • Sequential Monte Carlo Methods in Practice 

  Lamo, Eivind Mathias (Master thesis, 2023-11-27)
  With the continuous increase in computational power, sequential Monte Carlo methods have emerged as an efficient technique for estimating unknown data in a world consisting of nonlinearity and non-Gaussianity. In this ...
 • Fallacy of a correction factor in automated computer vision-based lice counting 

  Andersen, Marlin Firveld (Master thesis, 2023-11-20)
  Parasitic salmon lice (Lepeophtheirus salmonis, Krøyer 1837) are a threat to the health and welfare of farmed salmonids and to the sustainability of wild salmon populations in Norway. Accordingly, the opportunities for ...
 • Modellering av overdispersjon i populasjonsdata 

  Grindheim, Brage (Master thesis, 2023-11-20)
  I denne studien anvendte vi generaliserte lineære modeller (GLM) for å modellere populasjonsdata fra The Human Mortality Database (HMD) for Sverige. Dataene ble brukt til å predikere antall døde med alderstrinn og kalenderår ...
 • Zero-shot classification of salmon lice images by siamese neural networks 

  Lian, Kristian Mølbach (Master thesis, 2023-06-22)
  Deep learning models, such as neural networks and its variations, have proven exceptionally useful in the current state of society. However, facilitating competitive performances requires large amounts of data for the ...
 • Algoritmisk tenkning og kreativitet 

  Madi, Yasmina (Master thesis, 2023-06-01)
  Den raske teknologiutviklingen har ført til at det stadig stilles nye krav til befolkningens kompetanse og ferdigheter. Algoritmisk tenkning og kreativitet anses som essensielle ferdigheter i det 21.århundre. Gjennom ...
 • Kva inneber utforsking i matematikk? Ein kvalitativ studie av lærarar sine tankar om utforsking i matematikkundervisninga 

  Kaland, Hanne (Master thesis, 2023-06-01)
  Utforsking i matematikken er noko som har fått meir merksemd dei siste åra, og spesielt etter LK20. Men kva inneber utforsking i matematikk eigentleg? Formålet med denne studien er å kunne sei noko om kva utforsking er og ...
 • Wave breaking in KdV equations with higher nonlinearity 

  Aase, Sara Mundal (Master thesis, 2023-05-31)
  The undular bore is a wave propagating in shallow water, often resulting from tidal forces that cause a slight change in the wave heights. Favre (1935) did a physical experiment where an undular bore was created and he ...
 • Modern Variable Selection Methods with Empirical Analysis 

  Ostnes, Mathias Einarsen (Master thesis, 2023-06-01)
  In the realm of modeling with big data including high-dimensional datasets, the challenge lies in extracting the most relevant and informative information while avoiding overfitting of general models, especially when it ...
 • An Introduction to Riemann Surfaces 

  Risa, Vemund Åm (Master thesis, 2023-06-01)
  Riemann surfaces are an important topic in both mathematics and physics. This thesis serves as an introduction to the basics of Riemann surfaces.
 • Development and implementation of a tumor growth simulation tool 

  Tjensvold, Sofie Eikemo (Master thesis, 2023-06-01)
  This thesis presents the development and analysis of a mathematical model for avascular tumor growth. The model considers the influence of externally supplied nutrients as growth-promoting factors, growth-inhibiting factors ...
 • Generalized Permutohedra and Nestohedra 

  Bjørdal, Flemming (Master thesis, 2023-06-01)
 • "Dette kan vi jo bruke i matematikken!" En studie av oppstarten med programmering i matematikkfaget 

  Orvedal, Marita (Master thesis, 2023-06-01)
  Denne masteroppgaven presenterer en studie som ser på en 8. klasse som har startet opp med programmering i matematikkfaget. Etter å ha kartlagt elevenes erfaringer, holdninger og forventninger til programmering, vil oppgaven ...
 • Status for innføring av algoritmisk tenking og programmering i matematikk 

  Thune, Emil Heggestad (Master thesis, 2023-06-01)
  Denne masteroppgåva seier noko om korleis innføringa av algoritmisk tenking og programmering i matematikk har gått for elevar som har valt realfagsmatematikk i den vidaregåande skulen. Oppgåva fokuserer på kva elevane har ...
 • Stability is Unnatural 

  Pletten, Anton Reksten (Master thesis, 2023-06-01)
  Higher Hochschild homology is a homology of both a space and an algebra. Fixing the algebra gives a homology of spaces that exhibits stable and unstable behavior depending on the choice of algebra. In this thesis we study ...
 • Transferring model structures to operads 

  Bakken, Erlend (Master thesis, 2023-06-01)
  The thesis defines symmetric operads in some symmetric monoidal category, and gives sufficient conditions for there to be a model category structure on them.
 • Problemløsing i et tenkende klasserom 

  Haga, Sigrid Indrebø (Master thesis, 2023-06-01)
  Samfunnet er i rask endring. Det tydeliggjør viktigheten av at elevene utvikler ferdigheter innenfor samarbeid, problemløsing og utforskning (NOU 2015:8, , s. 7-10). Dette er ferdigheter som virker å samsvare med det som ...
 • Programmering som en matematisk representasjon 

  Kolbeinsen, Sondre Waage (Master thesis, 2023-06-01)
  I Kunnskapsløftet 2020 er matematiske representasjoner og programmering to viktige temaer. Representasjoner, sammen med kommunikasjon, danner et eget kjerneelement til matematikkfaget. Sammen med innføringen av Kunnskapsløftet ...
 • Elevers holdninger til matematikk i arbeid med modellering 

  Hamarsland, Linn (Master thesis, 2023-06-01)
  Formålet med denne studien er å gi en dypere forståelse av elevenes affektive respons og oppfatninger av modelleringsaktiviteter. Oppgaven tar utgangspunkt i å utforske elevenes egne holdninger til begrepet gjennom den ...
 • Itererte modular og linne n-kategoriar 

  Mostad, Olai Åsmundson (Master thesis, 2023-06-01)
  Me ser på iterasjon av operasjonen "(dei endeleg-genererte frie) modulane til" med utgangspunkt i ein kommutativ rig, altså ein kommutativ ring som ikkje nødvendigvis har additive inversar. I første omgang dannar desse ...

View more