Now showing items 1-20 of 111

  • Zero-shot classification of salmon lice images by siamese neural networks 

   Lian, Kristian Mølbach (Master thesis, 2023-06-22)
   Deep learning models, such as neural networks and its variations, have proven exceptionally useful in the current state of society. However, facilitating competitive performances requires large amounts of data for the ...
  • Algoritmisk tenkning og kreativitet 

   Madi, Yasmina (Master thesis, 2023-06-01)
   Den raske teknologiutviklingen har ført til at det stadig stilles nye krav til befolkningens kompetanse og ferdigheter. Algoritmisk tenkning og kreativitet anses som essensielle ferdigheter i det 21.århundre. Gjennom ...
  • Kva inneber utforsking i matematikk? Ein kvalitativ studie av lærarar sine tankar om utforsking i matematikkundervisninga 

   Kaland, Hanne (Master thesis, 2023-06-01)
   Utforsking i matematikken er noko som har fått meir merksemd dei siste åra, og spesielt etter LK20. Men kva inneber utforsking i matematikk eigentleg? Formålet med denne studien er å kunne sei noko om kva utforsking er og ...
  • An Introduction to Riemann Surfaces 

   Risa, Vemund Åm (Master thesis, 2023-06-01)
   Riemann surfaces are an important topic in both mathematics and physics. This thesis serves as an introduction to the basics of Riemann surfaces.
  • Development and implementation of a tumor growth simulation tool 

   Tjensvold, Sofie Eikemo (Master thesis, 2023-06-01)
   This thesis presents the development and analysis of a mathematical model for avascular tumor growth. The model considers the influence of externally supplied nutrients as growth-promoting factors, growth-inhibiting factors ...
  • Generalized Permutohedra and Nestohedra 

   Bjørdal, Flemming (Master thesis, 2023-06-01)
  • Wave breaking in KdV equations with higher nonlinearity 

   Aase, Sara Mundal (Master thesis, 2023-05-31)
   The undular bore is a wave propagating in shallow water, often resulting from tidal forces that cause a slight change in the wave heights. Favre (1935) did a physical experiment where an undular bore was created and he ...
  • Modern Variable Selection Methods with Empirical Analysis 

   Ostnes, Mathias Einarsen (Master thesis, 2023-06-01)
   In the realm of modeling with big data including high-dimensional datasets, the challenge lies in extracting the most relevant and informative information while avoiding overfitting of general models, especially when it ...
  • "Dette kan vi jo bruke i matematikken!" En studie av oppstarten med programmering i matematikkfaget 

   Orvedal, Marita (Master thesis, 2023-06-01)
   Denne masteroppgaven presenterer en studie som ser på en 8. klasse som har startet opp med programmering i matematikkfaget. Etter å ha kartlagt elevenes erfaringer, holdninger og forventninger til programmering, vil oppgaven ...
  • Status for innføring av algoritmisk tenking og programmering i matematikk 

   Thune, Emil Heggestad (Master thesis, 2023-06-01)
   Denne masteroppgåva seier noko om korleis innføringa av algoritmisk tenking og programmering i matematikk har gått for elevar som har valt realfagsmatematikk i den vidaregåande skulen. Oppgåva fokuserer på kva elevane har ...
  • Stability is Unnatural 

   Pletten, Anton Reksten (Master thesis, 2023-06-01)
   Higher Hochschild homology is a homology of both a space and an algebra. Fixing the algebra gives a homology of spaces that exhibits stable and unstable behavior depending on the choice of algebra. In this thesis we study ...
  • Transferring model structures to operads 

   Bakken, Erlend (Master thesis, 2023-06-01)
   The thesis defines symmetric operads in some symmetric monoidal category, and gives sufficient conditions for there to be a model category structure on them.
  • Problemløsing i et tenkende klasserom 

   Haga, Sigrid Indrebø (Master thesis, 2023-06-01)
   Samfunnet er i rask endring. Det tydeliggjør viktigheten av at elevene utvikler ferdigheter innenfor samarbeid, problemløsing og utforskning (NOU 2015:8, , s. 7-10). Dette er ferdigheter som virker å samsvare med det som ...
  • Programmering som en matematisk representasjon 

   Kolbeinsen, Sondre Waage (Master thesis, 2023-06-01)
   I Kunnskapsløftet 2020 er matematiske representasjoner og programmering to viktige temaer. Representasjoner, sammen med kommunikasjon, danner et eget kjerneelement til matematikkfaget. Sammen med innføringen av Kunnskapsløftet ...
  • Elevers holdninger til matematikk i arbeid med modellering 

   Hamarsland, Linn (Master thesis, 2023-06-01)
   Formålet med denne studien er å gi en dypere forståelse av elevenes affektive respons og oppfatninger av modelleringsaktiviteter. Oppgaven tar utgangspunkt i å utforske elevenes egne holdninger til begrepet gjennom den ...
  • Itererte modular og linne n-kategoriar 

   Mostad, Olai Åsmundson (Master thesis, 2023-06-01)
   Me ser på iterasjon av operasjonen "(dei endeleg-genererte frie) modulane til" med utgangspunkt i ein kommutativ rig, altså ein kommutativ ring som ikkje nødvendigvis har additive inversar. I første omgang dannar desse ...
  • Dowker Duality 

   Fosse, Marius Gårdsmann (Master thesis, 2023-06-01)
  • Mixed approach for coupled flow and mechanics in a fractured medium 

   Stefansdottir, Solveig Halldora (Master thesis, 2023-06-01)
   Denne avhandlingen presenterer en blandet endelig element metode for Biot ligningene for poroelastisitet i et reservoar, sammenkoblet med en blandet formulering av strømning innenfor en sprekk. Sprekken er representert som ...
  • On the energy stability of high-order finite volume schemes for initial-boundary value problems 

   Hestvik, Thomas Bjarne (Master thesis, 2023-06-01)
   We examine the energy stability of high-order finite volume schemes approximating linear hyperbolic initial- boundary value problems. In particular, we consider schemes obtained by the k-exact method and the spectral volume ...
  • Boussinesq modeling of the influence of wave energy converters on nearshore circulation 

   Jacobsen, Andreas Bondehagen (Master thesis, 2023-06-01)
   In Chapter 4 it was found that particle transport is much more sensitive to waves originating in the infra-gravity (IG) band. These are waves which typically have much smaller amplitudes than the typical waves seen on the ...