Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Mette Kristine
dc.date.accessioned2021-07-01T09:40:25Z
dc.date.available2021-07-01T09:40:25Z
dc.date.created2020-12-18T09:02:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0029-1943
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762744
dc.description.abstractDenne artikkelen tar for seg noen av de viktigste problemstillingene som har vært debattert innen bevissthetsfilosofien de siste 25 årene. I første del omtales ulike former for bevissthet, og ulike måter å definere bevissthet. Andre del av artikkelen går dypere inn på spørsmålet om den form for bevissthet som kalles fenomenalbevissthet kan naturaliseres. Innen analytisk sinnsfilosofi har det tradisjonelt vært antatt at vi kan skille mellom to typer mentale tilstander: intensjonelle tilstander og tilstander med fenomenalbevisste kvalia. Tredje del av artikkelen tar for seg syn som utfordrer denne oppfatningen, og viser at det er gode grunner for å hevde at fenomenalbevissthet ikke kan forstås som et fenomen som er adskilt fra intensjonalitet. Fjerde del av artikkelen tar for seg spørsmålet om rekkevidden av fenomenalbevissthet. Her er fokuset på spørsmålet om hvilke tilstander som er fenomenalbevisste, og jeg forklarer hvorfor vi har grunn for å anta at noen kognitive tilstander er fenomenalbevisste. I konklusjonen trekker jeg kort frem tre debatter som er viktige og relaterer til de debattene som behandles i artikkelen, men som jeg grunnet nødvendigheten av å begrense artikkelens lengede, ikke har mulighet til å gjennomgå i detalj.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleBevisstheten_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Authoren_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-2901-2020-04-03
dc.identifier.cristin1861360
dc.source.journalNorsk Filosofisk tidsskriften_US
dc.source.pagenumber253–268en_US
dc.identifier.citationNorsk Filosofisk tidsskrift. 2020, 55(4), 253–268en_US
dc.source.volume55en_US
dc.source.issue4en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal