Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlufsen, Inger Sofie Lindberg
dc.contributor.authorSørensen, Marie Ellingsen
dc.contributor.authorBjorvatn, Bjørn
dc.date.accessioned2021-07-08T13:16:39Z
dc.date.available2021-07-08T13:16:39Z
dc.date.created2021-01-11T16:21:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763956
dc.description.abstractBakgrunn: I klassifikasjonssystemet Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, versjon 5 (DSM-5) er diagnosekriteriene for insomni endret. De samme endringene ventes i International Classification of Diseases, versjon 11 (ICD-11). I denne studien ser vi på hvilken effekt endringene i diagnosekriteriene for insomni har på sammenhengen mellom insomni, angst og depresjon. Materiale og metode: Studien er basert på en spørreundersøkelse med 68 spørsmål som ligger på hjemmesiden til Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer. Undersøkelsen åpnet i 2012, våre data ble hentet ut i 2016. Undersøkelsen inkluderte validerte spørreskjema for insomni, angst og depresjon: Bergen insomniskala og Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Resultater: 48 932 deltakere fylte kriteriene for insomni basert på DSM-IV. Av disse fylte 42 873 (87,6 %) kriteriene for insomni også i DSM-5, de resterende 6 059 (12,4 %) fylte ikke de nye kriteriene. Blant deltakere som fylte kriteriene for insomni i henhold til DSM-IV, var det 46 704 som også svarte på spørsmålene om angst og depresjon. Forekomsten av mulig angst (HADS-A ≥ 8) blant dem som fylte de nye kriteriene var 25 708 (62,9 %), mens forekomsten av mulig depresjon (HADS-D ≥ 8) var 15 591 (38,1 %). Blant deltakere som ikke fylte de nye kriteriene, var forekomsten signifikant lavere: mulig angst 2 791 (48,1 %) og mulig depresjon 1 763 (30,4 %) (begge p < 0,001). Fortolkning: Studien indikerer at de nye diagnosekriteriene for insomni forsterket sammenhengen mellom insomni, angst og depresjon. Dette betyr trolig at flere pasienter med insomni vil ha komorbid psykisk lidelse med de nye diagnosekriteriene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDen norske legeforeningen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleNye diagnosekriterier for insomni og sammenhengen mellom insomni, angst og depresjonen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright Tidsskrift for Den norske legeforening 2020en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.19.0041
dc.identifier.cristin1869264
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningen_US
dc.source.pagenumber46-50en_US
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2020, 140 (1), 46-50.en_US
dc.source.volume140en_US
dc.source.issue1en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal