Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWyller, Torgeir Bruun
dc.contributor.authorKittang, Bård Reiakvam
dc.contributor.authorRanhoff, Anette Hylen
dc.contributor.authorHarg, Pernille
dc.contributor.authorMyrstad, Marius
dc.date.accessioned2021-09-20T07:33:51Z
dc.date.available2021-09-20T07:33:51Z
dc.date.created2021-09-15T16:22:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779060
dc.description.abstractBakgrunn: I perioden 27.12.2020–15.2.2021 ble om lag 29 400 av Norges ca. 35 000 sykehjemspasienter vaksinert med mRNA-vaksinen BNT162b2. I samme tidsrom mottok Statens legemiddelverk 100 meldinger om mistenkte fatale bivirkninger av vaksinen. En ekspertgruppe har gransket meldingene og vurdert grad av årsakssammenheng mellom vaksinering og dødsfallene. Materiale og metode: Ekspertgruppen arbeidet i to par som gransket 50 anonymiserte meldinger hver. Hvert medlem gransket først meldingene alene og klassifiserte sammenhengen som usannsynlig, mulig, sannsynlig, sikker eller ikke-klassifiserbar. Deretter drøftet hvert ekspertpar seg frem til konsensus. Alle de fire ekspertene vurderte et tilfeldig utvalg på 20 meldinger. Graden av enighet ble vurdert med vektet kappa og McNemars symmetritest. Resultater: Pasientenes gjennomsnittsalder var 87,7 år (spredning 61–103 år). Blant 100 meldte dødsfall ble en sammenheng med vaksinen vurdert som sannsynlig i 10 tilfeller, som mulig i 26 og som usannsynlig i 59 tilfeller. Fem var ikke-klassifiserbare. Vektet kappa var henholdsvis 0,40 og 0,38 i de to ekspertparene. Fortolkning: De fleste sykehjemspasienter har kort forventet gjenstående levetid, men vaksineringen kan i noen få tilfeller ha bidratt til å akselerere en pågående dødsprosess. Sykehjemspasienter bør fortsatt prioriteres for vaksine, men hos de mest skrøpelige bør nytte versus risiko avveies grundig. Hovedfunn: For flertallet av sykehjemspasienter var det ingen åpenbar sammenheng mellom vaksinasjon og død. Noen få pasienter med høy grad av skrøpelighet fikk vaksinebivirkninger som sannsynligvis akselererte en allerede pågående dødsprosess.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDen norske legeforeningen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleDødsfall i sykehjem etter covid-19-vaksineen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.articlenumber963-967en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.21.0383
dc.identifier.cristin1934655
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningen_US
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2021, 141 (10), 963-967.en_US
dc.source.volume141en_US
dc.source.issue10en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal