Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerger, Håvard Norgård
dc.contributor.authorMatre, Johan Maximilian Fjær
dc.date.accessioned2022-05-27T07:16:16Z
dc.date.available2022-05-27T07:16:16Z
dc.date.issued2022-04-22
dc.date.submitted2022-05-25T22:00:17Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2996331
dc.description.abstractSeleksjon av individer til lederstillinger er avgjørende for effektiviteten til de fleste organisasjoner, spesielt i en militær setting. Optimalisering av seleksjonsprosessen er av den grunn en kritisk del av å sikre en organisasjon for fremtiden. Denne studien undersøker om den nye ledelsesmodellen introdusert av det norske Forsvaret, Balansert Lederatferd, er korrelert med effektivitet, samt i hvilken grad det kan predikeres ved seleksjon hvem som vil utvise den denne lederatferden. Gjennom studien ble det funnet at alle de tre underfaktorene til Balansert Lederatferd viste en statistisk signifikat korrelasjon opp mot effektivitetsmålene. Det ble videre funnet støtte for påstanden om at personlighetstrekk ville ha en prediktiv verdi i lederseleksjon, utover det alminnelig evnenivå ville vise. Dette funnet er relevant på bakgrunn av bruken av dette måleinstrumentet i seleksjonsprosessen i dag. Ekstroversjon ble funnet å være det eneste personlighetstrekket som predikerte alle tre underkategoriene av Balansert Lederatferd. Som en helhet gir denne studien støtte for bruken av Balansert Lederatferd som et ledelsesrammeverk i en norsk militær kontekst, samt at personlighet har en verdi som et seleksjonsverktøy, da den forklarer variasjon utover det alminnelig evnenivå har vist seg å gjøre.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectMilitary
dc.subjectEffectiveness
dc.subjectBalanced Leadership Behaviour
dc.subjectLeader selection
dc.subjectPersonality
dc.titleThe effectiveness of Balanced Leadership Behaviour within the Norwegian Armed Forces, and the predictive value of personality traits
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-05-25T22:00:17Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
dc.description.localcodeMAPSYK345
dc.description.localcodeMAPS-AOP
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK345
fs.unitcode17-35-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel