Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOpheim, Kristina
dc.date.accessioned2022-07-01T00:08:39Z
dc.date.available2022-07-01T00:08:39Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.date.submitted2022-06-30T22:02:50Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3001950
dc.description.abstractTema for oppgåva er programleiarrolla i tv-dokumentaren. Journalistikk er basert på rapportering som samsvarar med røynda (Brurås, 2014, s. 53). Dette kan gjerast på ulike vis. Medan nyheitsjournalisten strevar etter profesjonsidealet om objektivitet, vel dokumentaristen å basere sanninga på ei balansert framstilling av eigne og andre sine opplevingar og erfaringar. Denne teoretisk-analytiske oppgåva er forma som ei kvalitativ empirisk intervjuundersøking av følgjande problemstilling: Korleis by på seg sjølv som programleiar slik at det tilfører historia substans og ikkje villeier sjåaren? Denne hovudproblemstillinga leier oss til følgjande underproblemstilling: Korleis by på seg sjølv utan å tråkke over eigne grenser på vegen? For å svare på dette, har eg intervjua programleiarane Gerhard Helskog, Janne Amble, Kadafi Zaman, Milda Melland og Leo Ajkic. Dette for å få ei heilskapsforståing av korleis informantane opplever rolla som programleiar på godt og vondt. Hovudfunna viser at det er historia som er stjerna – ikkje journalisten. Programleiaren er ein del av formidlingspakka for å kaste lys på menneske som har noko viktig å fortelje. Dersom det er nødvendig å bruke seg sjølv som bindemiddel og forteljargrep, er det i orden så lenge ein ikkje går i vegen for historia som blir fortalt.
dc.language.isonno
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectmedia
dc.subjectKadafi Zaman
dc.subjectJanne Amble
dc.subjectMilda Melland
dc.subjectjournalistikk
dc.subjectLeo Ajkic
dc.subjectGerhard Helskog
dc.subjectprogramleiar
dc.subjectTV
dc.titleProgramleiarrolla i tv-dokumentaren - på godt og vondt
dc.title.alternativeTelevision presenter - for better or worse
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-30T22:02:50Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgåve i undersøkande journalistikk
dc.description.localcodeUJO350
dc.description.localcodeMASV-UJO
dc.subject.nus735203
fs.subjectcodeUJO350
fs.unitcode15-17-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel