Show simple item record

dc.contributor.authorFalch, Torvald
dc.contributor.authorSelle, Per
dc.date.accessioned2023-08-14T11:53:56Z
dc.date.available2023-08-14T11:53:56Z
dc.date.created2023-07-21T10:31:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn0801-1745
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3083858
dc.description.abstractNorske Samers Riksforbund (NSR) har dominert Sametinget siden Sametinget ble etablert med et flerpartisystem i 1989. Ved hvert valg har NSR vunnet flest representanter, de har for det meste vært hovedaktøren i dannelsen av sametingsråd og de har formet den samepolitiske dagsordenen. Artikkelen analyserer ved hjelp av teoriretningen historisk institusjonalisme hvorfor NSR fikk sin dominerende posisjon og hvordan den har blitt konsolidert. Selvforsterkende mekanismer mellom det å være den nye samepolitikkens utformer og den toneangivende samiske sivilsamfunnsaktøren på den ene siden, og et valgsystem med en parlamentarisk styringsform som favoriserer det største partiet på den andre, har så vel vært årsak til og virkning av dominansen. Samtidig som NSR fortsatt dominerer Sametinget, har det de siste 5 årene skjedd dype og grunnleggende endringer i den samiske velgerdemografien og valgmanntallet, som kan utfordre NSRs posisjon og åpne for andre samepolitiske aktører. De selvforsterkingsmekanismene som har gitt NSR dominans, virker nødvendigvis ikke lenger som før. Det setter press på om Sametinget vil fortsette å være en urfolksorientert selvbestemmelsesinstitusjon understøttet av internasjonal rett.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEttpartidominans i et flerpartisystem: Norske Samers Riksforbund i Sametingeten_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.18261/nst.39.2.2
dc.identifier.cristin2162998
dc.source.journalNorsk Statsvitenskapelig Tidsskriften_US
dc.source.pagenumber74-90en_US
dc.identifier.citationNorsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 2023, 39 (2), 74-90.en_US
dc.source.volume39en_US
dc.source.issue2en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal