Show simple item record

dc.contributor.authorGehrke, Berit
dc.contributor.authorBrochmann, Christian
dc.contributor.authorKandziora, Martha
dc.contributor.authorPopp, Magnus
dc.contributor.authorGizaw, Abel
dc.contributor.authorPirie, Michael D.
dc.contributor.editorAslaksen, Knut Olav
dc.date.accessioned2024-01-11T14:35:20Z
dc.date.available2024-01-11T14:35:20Z
dc.date.issued2023-12
dc.identifier.issn1893-1944
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3111172
dc.description.abstractFloraen i det tropiske afrikanske høyfjellet er spektakulær og rik på endemiske (stedegne) arter, og ikke minst er forekomstene av plantearter ekstremt fragmentert på grunn av lange avstander mellom de enkelte fjellene (fig. 1). Denne særegne floraen ble dyptpløyende analysert av Olov Hedberg i hans monumentale verk fra 1957 (Hedberg 1957) og i påfølgende arbeider (f.eks. Hedberg 1961, Hedberg 1969). Studier basert på molekylære data og nisjemodellering har senere gitt sterk støtte til flere av hans hypoteser, men også ledet til ny og overraskende innsikt. Plantenes innvandring til det afrikanske høyfjellet startet allerede da fjellhevingen skapte det spesielle tropisk-alpine døgnklimaet med frost hver natt og høye dagtemperaturer året rundt. Antallet arter økte deretter betydelig gjennom de siste 5 millioner år (plio-pleistocen) og faktisk helt fram til vår tid. En stor del av floraen oppstod etter langdistansespredning fra fjerne, kalde områder, hovedsakelig i Eurasia. Plantenes innvandring ble bare i noen få tilfeller fulgt av betydelig diversifisering (f.eks. hos marikåpe Alchemilla) – tvert imot har slekter som er artsrike i det afrikanske høyfjellet, ofte vist seg å ha spredt seg uavhengig dit gjentatte ganger (f.eks. starr Carex), noe til og med enkeltarter som vår egen fjellskrinneblom Arabis alpina har gjort. De nye studiene tyder på at den afrikanske høyfjellsfloraen har utvikletseg under et mye yngre og mer dynamisk øy-scenario enn det Hedberg så for seg: Den framstår som umettet og sårbar for framtidige klima- og arealendringer på grunn av katastrofale forstyrrelser under klimasvingningene gjennom de siste par millioner år. Den rommer artsmangfold og genetisk diversitet som er unikt, men sterkt svekket av genetiske «flaskehalser» og sykluser av innvandring, utdøing og gjeninnvandring. Det er usedvanlig lite genetisk variasjon i dagens populasjoner, noe som kan bety at mange arter står i fare for å dø ut på grunn av klimaoppvarming og økende menneskelig påvirkning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Bergenen_US
dc.relation.ispartofseriesÅrbok for Universitetsmuseet i Bergen;28
dc.relation.ispartofseriesUniversitetsmuseet i Bergen skrifter;40
dc.subjectOlov Hedbergen_US
dc.subjectplanteren_US
dc.subjectevolusjonen_US
dc.subjectAfrikaen_US
dc.subjecthøylandeten_US
dc.subjectfloraen_US
dc.titleI Olov Hedbergs fotspor: Plantenes evolusjon i det afrikanske høyfjelleten_US
dc.typeChapteren_US
dc.rights.holderCopyright Universitetsmuseet i Bergenen_US
dc.source.articlenumber5en_US
dc.source.pagenumber72-84en_US
dc.identifier.citationÅrbok for Universitetsmuseet i Bergen. 2023, 28, 72-84.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record