Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohansen, Ingrid Hjulstad
dc.contributor.authorMidtbø, Vivian
dc.contributor.authorFotland, Siri-Linn Schmidt
dc.contributor.authorHunskår, Steinar
dc.date.accessioned2024-03-19T12:17:28Z
dc.date.available2024-03-19T12:17:28Z
dc.date.created2023-12-21T09:55:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3123112
dc.description.abstractBakgrunn: Beslutningsstøtteverktøy skal hjelpe operatørene i medisinsk nødmeldetjeneste til å prioritere mellom henvendelser om akutt sykdom og skade. Vi ønsket å undersøke om endret bruk av beslutningsstøtte påvirket hastegradsvurderinger og ressursbruk ved henvendelser til legevakten. Metode: Vi gjennomførte en prospektiv observasjonsstudie med data fra sju norske legevaktdistrikt i perioden 2015–2019. To av legevaktene innførte et nytt beslutningsstøtteverktøy. Vi sammenholdt hastegrader og ressursbruk før og etter innføringen og sammenliknet med kontroll-legevaktene. Hovedresultater: I kontroll-legevaktene var fordelingen mellom hastegrader ca. 4 % akutte, 20 % haster og 76 % haster ikke. I legevaktene som endret beslutningsstøtte, økte andelen akutte henvendelser fra 4 % til 9 % i Arendal og fra 3 % til 11 % i Tromsø. Andel hastehenvendelser økte fra 30 % til 40 % i Arendal og fra 22 % til 31 % i Tromsø. Det var økt risiko for samtidighetskonflikter mellom henvendelser som ble vurdert til å haste eller være akutte. Flere henvendelser utløste mer ressurskrevende håndtering. Konklusjon: Endring av beslutningsstøtteverktøy ga endret hastegradsvurdering, økt ressursbruk og økt risiko for samtidighetskonflikter. Vi trenger mer kunnskap om beslutningsstøtteverktøyenes egenskaper for å sikre gode pasientutfall og riktig bruk av ressurser i de akuttmedisinske tjenestene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectLegevakten_US
dc.subjectPrimary care out-of-hours servicesen_US
dc.titleEndret beslutningsstøtte i legevaktsentralen: effekter på hastegradsvurdering og ressursbruken_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2023 The Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.18261/tfo.9.2.5
dc.identifier.cristin2216732
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningen_US
dc.source.pagenumber53-66en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske fag: 700en_US
dc.subject.nsiVDP::Midical sciences: 700en_US
dc.identifier.citationTidsskrift for omsorgsforskning. 2023, 9 (2), 53-66.en_US
dc.source.volume9en_US
dc.source.issue2en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal