Show simple item record

dc.contributor.authorSvindseth, Janita
dc.contributor.authorEllingsen, Sidsel
dc.contributor.authorBruvik, Frøydis Kristine
dc.date.accessioned2024-04-10T12:49:40Z
dc.date.available2024-04-10T12:49:40Z
dc.date.created2023-09-26T11:30:02Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3125835
dc.description.abstractBakgrunn: Et økende antall kreftoverlevere gjør at mange lever med seneffekter etter kreftbehandlingen. Cytostatikaindusert perifer nevropati er en seneffekt som kan påvirke livskvaliteten hos de som rammes. Hensikt: Formålet med studien var å få utvidet innsikt i hvordan det oppleves å leve med cytostatikaindusert perifer nevropati. Metode: Studien har et kvalitativt design. Vi gjennomførte semistrukturerte dybdeintervjuer med åtte deltakere som alle hadde symptomer på perifer nevropati mer enn ett år etter avsluttet cytostatikabehandling. De transkriberte intervjuene ble analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. Studiens funn er diskutert i lys av Antonovskys begrep «opplevelse av sammenheng». Resultat: Analysen resulterte i det overordnede temaet «Endret liv». To hovedkategorier kom frem: «Kroppslige endringer» og «Lære å leve med». Underkategorier viste ulike aspekter av disse. Kroppslige endringer påvirket dagliglivets og livgivende aktiviteter. Forhold som hadde betydning for hvordan de lærte seg å leve med endringene, var ulike tilpasninger til en ny normal, hvilken innstilling de hadde til utfordringene de møtte, og en aksept for at bivirkningen var en pris de måtte betale for å overleve kreftsykdommen. Samtidig hadde de forventninger om at hverdagen ville bli som før kreftbehandlingen. Det gjorde det vanskeligere å akseptere at livet var endret. Konklusjon: Det er viktig at helsepersonell har kunnskap om hvordan seneffekten cytostatikaindusert perifer nevropati kan påvirke hverdagen hos de som rammes. For at pasientene skal mestre en endret tilværelse som følge av kreftbehandling på en bedre måte, bør helsepersonell forberede dem på at livet kanskje ikke blir som før.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Sykepleierforbunden_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleÅ leve med cytostatikaindusert perifer nevropatien_US
dc.title.alternativeLiving with chemotherapy-induced peripheral neuropathyen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.articlenumber93305en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.4220/Sykepleienf.2023.93305
dc.identifier.cristin2178941
dc.source.journalSykepleien Forskningen_US
dc.identifier.citationSykepleien Forskning. 2023, 18, 93305.en_US
dc.source.volume18en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal