Now showing items 21-40 of 281

  • Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester 

   Veberg, Jens Thomas (Master thesis, 2009-10-22)
   Denne masteroppgaven innledes med å presentere den norske helsetjenesten, dens organisering og hvilke rettigheter pasienter har i tilknytning til bruk av helsetjenesten. Videre gjøres det rede for det private markedet for ...
  • Benchmarking health system performance across districts in Zambia: A systematic analysis of levels and trends in key maternal and child health interventions from 1990 to 2010 

   Colson, Katherine Ellicott; Dwyer-Lindgren, Laura; Achoki, Tom; Fullman, Nancy; Schneider, Matthew; Mulenga, Peter; Hangoma, Peter; Ng, Marie; Masiye, Felix; Gakidou, Emmanuela (Peer reviewed; Journal article, 2015-04-02)
   Background Achieving universal health coverage and reducing health inequalities are primary goals for an increasing number of health systems worldwide. Timely and accurate measurements of levels and trends in key health ...
  • Betalingskortsystem og formidlingsgebyr 

   Hess, Eirik Lothe (Master thesis, 2010-05-15)
   Et betalingskortmarked er tosidig. Tosidige markeder skiller segfra vanlige markeder, blant annet ved at det må eksisteresimultan etterspørsel fra agenter i to uavhengige brukergrupperfor at en transaksjon skal finne sted. ...
  • Betalingsvilje for kvotefaktorer i kystflåten 

   Dalsbø, Haakon Thørring (Master thesis, 2015-08-31)
   Denne oppgaven fremstiller en fremgangsmåte for å utrede en aktørs betalingsvilje for et kjøp av en ekstra mengde kvote, utover hans opprinnelige kvote. Jeg avgrenser oppgaven med å se på en aktør i kystflåten, og ser på ...
  • Betydningen av sosioøkonomisk status for kjønnsdelte utdanningsvalg 

   Wessel, Martin (Master thesis, 2015-08-19)
   Til tross for at Norge i et internasjonalt perspektiv har svært høy grad av likestilling mellom kjønnene, er det norske utdanningssystemet og arbeidsmarkedet relativt sterkt kjønnssegregert, med implikasjoner for blant ...
  • Bidrar høyere frafallsrater i videregående opplæring til mer kriminalitet? 

   Borgersrud, Anders Simensen (Master thesis, 2018-06-23)
   Denne oppgaven undersøker sammenhengen mellom frafall i videregående opplæring og anmeldte lovbrudd. Deskriptivt statistikk viser til at både frafallsraten og anmeldte lovbrudd har vært avtagende trender de siste årene. ...
  • Boble i boligmarkedet? 

   Aure, Ann Kristin (Master thesis, 2012-06-12)
   I denne utredningen ønsker jeg å få klarhet i hvordan boligmarkedet fungerer, og ut fra det undersøke om det er grunn til å si at vi har en boble i det norske boligmarkedet. I første del av utredningen presenterer jeg ...
  • Borgerlønn i norsk kontekst: Fremtidsrettet velferdsendring eller utopisk ønsketenkning? 

   Munthe-Dahl, Jostein (Master thesis, 2017-06-23)
   Borgerlønn (basic income) er en alternativ velferdsmodell som hviler på universelle utbetalinger uten behovsprøving. Tanken er at den skal erstatte alle direkteoverføringer mellom stat og borger, midlene som i dag brukes ...
  • Bunching i den norske bostøtteordningen 

   Arciniegas Roa, Ricardo (Master thesis, 2019-06-22)
   Denne masteroppgaven undersøker om den norske bostøtteordningen kan sies å påvirke arbeidstilbudet til de som mottar støtten. For å kunne si noe om dette overordnede temaet undersøker jeg en mer spesifikk problemstilling, ...
  • Bærekraftig prisutvikling i det norske boligmarkedet 

   Maldonado, Alejandro Chambi (Master thesis, 2016-12-01)
   Denne masteroppgaven undersøker prisutviklingen for blokkleiligheter i det norske boligmarkedet i moderne tid. Spesifikt undersøkes boligmarkedet i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Problemstillingen er som følger: ...
  • Bønders tilpasning i arbeidsmarkedet 

   Holgersen, Lars Petter (Master thesis, 2000)
   Målet med oppgaven er å finne faktorer som påvirker bønders valg i arbeidsmarkedet, dvs. skal han drive som fulltidsbonde, deltidsbonde eller slutte som bonde. Analysen ble gjennomført ved hjelp av økonometrisk metode, og ...
  • Can framing change individual attitudes towards immigration? 

   Wiig, Thea Martine Aalen (Master thesis, 2017-06-16)
   Does framing change individual attitudes towards immigration? This thesis analyzes the effect of providing information about the unemployment- and employment rate of immigrants in Norway, as well as information about the ...
  • Can social norms lead people to choose less money over more? 

   Michelsen, Sondre Vågenes (Master thesis, 2017-07-01)
   The point of departure for this paper is a surprising finding from an economic experiment. Tjøtta (2016) designs a more or less game, where participants are asked to choose between receiving 450 kroner or 250 kroner, ...
  • Capital flows to developing countries: Essays on the behavior of aid donors and official creditors 

   Nordtveit, Ingvild (Doctoral thesis, 2014-06-02)
   The capital flows from bilateral and multilateral donors to developing countries have increased considerably since the start of foreign aid in the 1950s. During the same period, the policies of aid allocation have changed, ...
  • Care or Cash? The Effect of Child Care Subsidies on Student Performance 

   Sandra, Black; Devereux, Paul J.; Løken, Katrine Vellesen; Salvanes, Kjell Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2014-12)
   Given the wide use of child care subsidies across countries, it is surprising how little we know about the effect of these subsidies on children's longer-run outcomes. Using a sharp discontinuity in the price of child care ...
  • Choosing a cellmate in the prisoner's dilemma. An experimental study 

   Strømland, Eirik André (Master thesis, 2014-09-01)
   This thesis investigates cooperative behavior in a repeated Prisoner's Dilemma using experimental methods. In the experiment, we allow subjects to form voluntary partnerships by mutual choice, and to communicate through a ...
  • Competing with grades - The effect of school choice on high school dropout rates 

   Fidjeland, Andreas Lofthus (Master thesis, 2017-06-09)
   As efforts are made to reduce dropouts among high school students, school choice remains a hotly debated policy. The subject is complicated by an apparent gender gap in the academic performance of boys and girls. As girls ...
  • Competition and equity in health care markets 

   Siciliani, Luigi; Straume, Odd Rune (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   We provide a model where hospitals compete on quality under fixed prices to investigate how hospital competition affects (i) quality differences between hospitals, and as a result, (ii) health inequalities across hospitals ...
  • Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates? 

   Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Competition among physicians is widespread, but compelling empirical evidence on its impact on service provision is limited, mainly due to endogeneity issues. In this paper we exploit that many GPs, in addition to own ...